Dr. Santé dezinfekčný gél na ruky Aloe Vera 500ml

Limited special offer
73 Kč (vč. DPH) 147 Kč
Můžete mít již do 2 dnů
Poslední kusy skladem
Kód:
002.16.0003
Značka:
Oblíbené0
Popis

Dr. Santé dezinfekčný gél na ruky Aloe Vera 500ml

Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe

Dezinfekčný gél na ruky Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe s výťažkom z aloe vera, jasnožltej farby je ideálnym spoločníkom pre osobnú hygienu rúk. Má obmedzený virucidný účinok, a preto spoľahlivo bojuje proti vírusom, ako sú koróna, rota a chrípka. Účinne ničí baktérie a kvasinky. Dezinfekčný prostriedok na ruky Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe používajte po kontakte s chorými ľuďmi, pred prípravou alebo jedením jedla, po kašľaní, kýchaní, po pobyte v preplnených miestach, pred dotykom tváre, po použití toalety, po vybratí odpadu, po dotyku kľučiek dverí.
Aplikácia: Do rúk rovnomerne votrite 3 ml Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe po dobu 1 minúty. Zaistite úplné zmáčanie.
Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnuť čistou vodou. Pri vdýchnutí vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití v prípade ťažkostí zabezpečiť lekársku pomoc.
Zloženie: 100 g roztoku obsahuje: 70 g etanolu
Registračné číslo: bio/1666/D/20/CCHLP
Biocídne produkty používajte bezpečne. Pred použitím vždy pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.
Životnosť: Pri dodržaní skladovacích podmienok pozri obal.
Skladovanie: Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným žiarením. Uchovávajte v pôvodnom obale pri izbovej teplote.
Nebezpečenstvo:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.
P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
Obsahuje: Limonene, Citronellol, Hydroxycitronellal, Citral
Zneškodňovanie: Prípravok a obal zneškodňujte v súlade s ustanovením zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., v platnom znení. Zákaz opakovaného použitia obalu!
Dátum výroby a dátum spotreby uvedený na obale.
Distribútor
Elfa Pharm s. r. o.
Malinovskeho 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Tel.: +421 911 113 121

Karta bezpečnostných údajov

Read more
Podrobnosti o produktu
002.16.0003
Recenze
Žádné názory

Napište komentář

  • Spokojenost:
Popište tento produkt pomocí jednoduchých a krátkých slov.
Nahrajte obrázky:
Klepněte nebo přetáhněte obrázky na toto místo.
Další produkty ve stejné kategorii (16)

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in